Śledczy mają grozić organizatorom protestów 8 latami więzienia

Śledczy mają grozić organizatorom protestów 8 latami więzienia

Ja pier**lę. Jak podaje Onet.pl, 28 października prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski wysłał podległym sobie jednostkom pismo z instrukcjami ws. postępowania z organizatorami demonstracji. Z lektury dokumentu wynika, że inicjatorom akcji mają być stawiane zarzuty do 8 lat więzienia:

”Każde zachowanie osoby organizującej nielegalną demonstrację albo podżegającej lub nawołującej do udziału w niej winno być przede wszystkim oceniane w kontekście wyczerpania czynu zabronionego z art. 165 par. 1 pkt 1 kk w zakresie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego”

Art. 165 par. 1 pkt 1 kk brzmi następująco: ”Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Dodatkowo, nawoływanie do organizowania protestów ma być kwalifikowane jako ”usiłowanie podżegania do występku”, za które grozi do 2 lat więzienia za naruszenie art. 255 par. 1 Kodeksu Karnego.

W dalszej części pisma Święczkowski zaleca zwracać szczególną uwagę na przejawy agresji ze strony protestujących. Co ciekawe, nie wspomina ani słowem o przeciwdziałaniu agresji wobec protestujących:

”Polecam, aby prokuratorzy prowadzący lub nadzorujący postępowania przygotowawcze, których przedmiotem są czyny zabronione, mające związek z odbywającymi się nielegalnymi zgromadzeniami, polegające na naruszaniu nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych, czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych, znieważaniu funkcjonariuszy publicznych, a nadto zamachu na życie lub zdrowie, kierowaniu gróźb bezprawnych, złośliwym przeszkadzaniu publicznemu wykonywaniu aktu religijnemu lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, niszczeniu lub uszkodzeniu mienia, czynnym udziale w zbiegowisku, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, bezzwłocznie przeprowadzali czynności i wydawali decyzje procesowe”

Podsumowując po ludzki, władza najwyraźniej chce zastraszyć i zgnoić protesty, skupiając swoje wysiłki na znalezieniu jak największej liczby ”haków” na protestujących.


Potwierdzono skuteczność ćwiczeń fizycznych w walce z rakiem

Samsung Galaxy Z Fold 2 dostaje listopadowe aktualizacje zabezpieczeń

comments powered by Disqus
Blog