Regulamin

Regulamin zamawiania usług simlock.

Regulamin obowiązuje od 30.08.2022

§1. Realizacja usługi

1. Sklep internetowy działający pod adresem simlock24.pl prowadzony jest przez: BESTGSM.PL Justyna Brodalka, z siedzibą w Radomiu przy ul. Batorego 30 lok. 33 Polska, nip: 948-213-44-35, regon: 141039613, zwany dalej Usługodawcą.
2. Usługa jest dostępna tylko i wyłącznie dla modeli telefonów wyszczególnionych na stronie.
3. Usługodawca zobowiązuje się do przekazania klientowi przedmiotu usługi, czyli kodów odblokowujących (treść cyfrowa), zgodnie z podanymi przez klienta parametrami.
4. Usługodawca zastrzega, iż kody odblokowujące "SIMLOCK" będą skuteczne, gdy wcześniej do telefonu nie były wpisywane inne, złe kody odblokowujące i telefon nie miał zmienianego oprogramowania.
5. W przypadku, gdy Usługobiorca wpisywał wcześniej do telefonu jakiekolwiek inne kody odblokowujące, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak usunięcia blokady Simlock, a Usługobiorcy nie przysługuje w takim przypadku zwrot poniesionych kosztów.
6. Usługa zostanie zrealizowana po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości zgodnej z Cennikiem na stronie. Płatności dokonuje się po wypełnieniu odpowiedniego formularza w serwisie internetowym Usługodawcy.
7. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT 23 %.
8. Na wszystkie usługi wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.
9. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Usługobiorcy kodów odblokowujących w terminie określonym na stronie, w zależności od danego modelu telefonu. Do terminu realizacji usługi nie wlicza się weekendów, Świąt i dni wolnych od pracy.
Czas średni jest podany tylko w celach orientacyjnych, nie wyznacza on konkretnego terminu wykonania usługi.
10. Usługodawca w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć termin realizacji Usługi.
11. Usługodawca z przyczyn technicznych może anulować zlecenie. Wówczas opłata za niezrealizowaną usługę zostanie niezwłocznie zwrócona Usługobiorcy wyłącznie na konto bankowe, kartę kredytową lub konto ZEN.
12. Płatności obsługiwane są przez firmę Dotpay S.A ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków oraz przez firmę PayPal
13. Z uwagi na charakter wykonywanej usługi (podanie kodów simlocka, odblokowanie iPhone) klient nie może wycofać zlecenia przed upłynięciem faktycznego czasu oczekiwania (nie czas średni) przewidzianego przez Usługodawcę.

§2. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności oraz otrzymanych kodów odblokowujących należy składać na adres info@simlock24.pl
2. Podstawą do uwzględnienia reklamacji otrzymanego kodu jest film (nagrany aparatem, telefonem komórkowym, kamerą), na którym widoczne będą:
- wyświetlanie nr IMEI telefonu - należy to zrobić wpisując z klawiatury kombinację klawiszy *#06#.
- Moment wpisywania kodu unlock oraz komunikat ewentualnego błędu.
Film należy wysłać na e-mail video@simlock24.pl
3. Reklamacje dotyczące otrzymanych kodów odblokowujących - rozpatruje Usługodawca.
4. Reklamacje usługi powstałe nie z winy Usługodawcy będą rozpatrywane negatywnie.
5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni roboczych.
6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
7. Reklamacje dotyczące płatności rozstrzyga firma Dotpay S.A ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
8. Reklamacja odblokowania simlocka nie będzie uwzględniona, jeżeli po wykonaniu usługi telefon z jakiś przyczyn trafi na czarną listę (brak opłaty rachunków, kradzież, zgubienie, zgłoszenie wypłaty z ubezpieczenia). Sieć, w której był zablokowany telefon, może przywrócić blokadę simlock (dotyczy telefonów iPhone).

§3. Dane osobowe

1. Przetwarzamy dane podawane w formularzach: kontaktowym oraz zamówienia tj. imię, nazwisko, email, numer telefonu, numer IP oraz ewentualnie dane adresowe i nazwę firmy.
2. Dane osobowe wykorzystywane są tylko w celu realizacji zamówienia oraz obsługi po sprzedażowej tj. badanie satysfakcji z wykonanej usługi. Dane nie są przekazywane innym podmiotą.
3. Gwarantujemy prawo wglądu, zmiany oraz usuwania danych osobowych.
4. Administratorem danych jest firma BestGSM.pl Justyna Brodalka z siedzibą w Radomiu, ul. Batorego 30/33, 26-600 Radom, Polska.
5. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Justyna Brodalka ul. Batorego 30/33, 26-600 Radom kontakt 483600946 info@simlock24.pl.

§4. Odstąpienie od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§5. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje z dniem jego opublikowania.
2. Usługobiorca zgadza się na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.
3. Wszystkie znaki towarowe oraz wszystkie nazwy pojawiające się w serwisie należą do odpowiednich właścicieli. Wszystkie znaki towarowe i loga zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Polityka Prywatności