APPLE iPhone jako dowód osobisty ?

APPLE iPhone jako dowód osobisty ?

Apple planuje nowe rozwiązania, które ma sprawić, że naszym iPhonie będziemy mogli się legitymować zamiast zwyczajnym dowodem osobistym.

Firma złożyła wniosek o kolejne patenty, które miałyby zapewnić możliwość identyfikacji danej osoby za pomocą jej telefonu, bez konieczności podpierania się tradycyjnym dowodem osobistym czy paszportem. Złożony wniosek dotyczy patentów mówiących o tym, w jaki sposób urzędnik mógłby zażądać danych identyfikacyjnych z iPhone.
W dokumentach znalazły się pomysły z wykorzystaniem Face ID, które to miałoby służyć do uwierzytelniania użytkownika. Co ciekawe, na tym nie koniec, bo firma postanowiła zgłosić także przykłady użycia technologii NFC i RFID.


Koniec smartfonów LG

Film Smoleńsk najgorszym filmem świata

comments powered by Disqus