Odblokowanie poprzez aplikacje Unlock Device sieć AT&T USA


Odblokowanie poprzez aplikacje Unlock Device sieć AT&T USASerwis pozwala na odblokowanie telefonu z sieci AT&T USA poprzez oficjalną aplikację operatora o nazwie "Unlock Device".

Obsługiwane są wszystkie telefony, w których po włożeniu obcej karty pojawia się prośba o użycie oficjalnej aplikacji AT&T, a nie prośba o kod odblokowujący sieć.

Po zrealizowaniu usługi należy:
1. Włączyć urządzenie i połączyć z siecią Wi-fi
2. Uruchomić aplikacje AT&T Unlock Device
3. Wybrać opcję UNLOCK
4. Urządzenie zostanie automatycznie odblokowane